Tvarkome buhalterinę apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų sudarymo. Dirbame su visų formų juridiniais bei fiziniais asmenimis (UAB, MB, IĮ, individuali veikla pagal pažymą ir t.t.). Rengiame ir teikiame visas ataskaitas VMI, SODRAI, Statistikos deparmentui, Muitinės departamentui  ir kitoms valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms. Atstovaujame klientų interesus santykiuose su VMI prie LR FM, SODRA, Statistikos departamentu ir kt. Suteikiame klientams galimybę online režimu jungtis prie įmonės apskaitos duomenų bazės.

Darbo užmokesčio apskaita ir personalo administravimas

Visus darbo užmokesčio apskaitos bei personalo administravimo klausimus patikėkite mums, o mes vadovaudamiesi galiojančiais LR teisės aktais bei Jūsų nurodymais ir pageidavimais parengsime:

 • darbo sutartis, darbo sutarčių pakeitimus
 • vidaus dokumentus (įsakymus/sprendimus/susirinkimų protokolus), susijusius su darbo santykiais
 • darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius
 • formas ir pranešimus SODRAI (priėmimas/atleidimas/nemokamos atostogos ar kt.atvejai)

Vyriausias buhalteris

Esant poreikiui galime atlikti vyr.buhalterio funkciją Jūsų įmonėje. Priklausomai nuo poreikio, individualiai su kiekvienu klientu yra nustatomos teikiamų paslaugų ribos, apimtys.

Vykdant vyr. buhalterio funkciją, mes:

 • atliksime darbo užmokesčio skaičiavimą
 • atliksime pirminių dokumentų kontrolę
 • pateiksime reikiamas ataskaitas ir deklaracijas
 • parengsime finansines ataskaitas (metines, ketvirtines) ir kt.

Konsultacijos

Esant nuolatinei teisės aktų kaitai, nuolat atnaujiname žinias mokymuose, seminaruose, keliame kvalifikaciją, todėl konsultuojame mokesčių, darbo teisės ir kt. klausimais, su kuriais verslas susiduria kasdien, o sprendimus reikia priimti čia ir dabar. Teikiame profesionalias, savalaikes konsultacijas bei pasiūlymus optimizuojant įmonių veiklą.

Paslaugos gyventojams

Teikiame paslaugas gyventojams:

 • pildome metines pajamų deklaracijas, konsultuojame pildymo klausimais
 • pildome kitas VMI deklaracjas gyventojams (turto, nekilnojamojo turto ir kt.), konsultuojame pildymo klausimais
 • konsultuojame veiklos formos (ind.veikla ar verslo liudijimas ir pan.) parinkimo, registracijos PVM mokėtojų registre klausimais ketinant vykdyti ekonominę veiklą
 • tvarkome buhalterinę apskaitą individualią veiklą vykdantiems asmenims